مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
پنل آبی 100MB - فضای هاست : 100MB

ترافیک ماهیانه : 10GB

پارک دامین : بی نهایت

ساب دامین : بی نهایت

قیمت : 80000 تومان سالیانه


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پنل قرمز 200MB - فضای هاست : 200MB

ترافیک ماهیانه : 20GB

پارک دامین : بی نهایت

ساب دامین : بی نهایت

قیمت : 100000 تومان سالیانه


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پنل سبز 500MB - فضای هاست : 500MB

ترافیک ماهیانه : 50GB

پارک دامین : بی نهایت

ساب دامین : بی نهایت

قیمت : 145000 تومان سالیانه


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پنل نقره‌ای 750MB - فضای هاست : 750MB

ترافیک ماهیانه : 75GB

پارک دامین : بی نهایت

ساب دامین : بی نهایت

قیمت : 165000 تومان سالیانه

قیمت : 40000 تومان ماهیانه


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پنل طلایی 1000MB - فضای هاست : 1000MB

ترافیک ماهیانه : 100GB

پارک دامین : بی نهایت

ساب دامین : بی نهایت

اد دامین : 2 عدد

قیمت : 185000 تومان سالیانه

قیمت : 55000 تومان ماهیانه


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (44.201.97.224) وارد شده است